certyfikacja w rosji GOST-Rcertyfikacja w Rosji

Certyfikat GOST-R

CERTYFIKACJA W ROSJI

NORMY I STANDARDY GOST W ROSJI

certyfikat GOST-R
certyfikat
   O nas  |  Certyfikacja GOST-R   |   UkrSepro   |  CE  |   Znak ETL dla USA  |   CCC na Chiny  |   EK dla Korei  |  Kontakt
certyfikat

Pytania i odpoweidzi:

GOST-R Certyfikat GOST-R. Do czego jest potrzebny?
Do czego jest potrzebne zezwolenie RTN i ile kosztuje ?
Co oznacza certyfikacja w Rosji dla produkcji seryjnej i pojedynczego wyrobu.
Jakie kroki musimy podjąć żeby otrzymać certyfikat GOST-TR?


Czy jest wymagany certyfikat GOST-R dla mojego wyrobu ?


>>zadaj pytanie>>

Nowości:


Wszystko o certyfikacji:

We Francji w 1938 roku specjalną ustawą określone zostały narodowe systemy certyfikacji NF, (francuski standard)...

 Certyfikacja w Rosji.

Skuteczne wysyłanie towarów do Rosji lub na Ukrainę przez polskich przedsiębiorców, wymaga posiadania odpowiedniego certyfikatu. Procedura uzyskania takiego dokumentu jest długotrwała i kosztowna. Jednakże, aby być skutecznym w handlu ze wschodem oraz czuć się pewnie na tamtejszych rynkach, posiadanie certyfikatu jest niezbędne.

Certyfikat GOST R potwierdza spełnienie norm rosyjskich w zakresie bezpieczeństwa i dopuszcza eksportowany produkt do sprzedaży na rynku FR.

Certyfikat GOST-R jest świadectwem jakości, potwierdzającym jakość faktycznie dostarczonego towaru i jego zgodność z warunkami umowy. W certyfikacie zawarta jest charakterystyka towaru albo potwierdzenie zgodności produktu z określonymi standardami lub technicznymi warunkami zamówienia. Certyfikat jakości wydawany jest przez kompetentne organizacje, inspekcje handlowe, specjalne laboratoria zarówno w kraju eksportu, jak i importu.


Obowiązkowy certyfikat GOST-R :

podstawowy dokument potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami rosyjskich norm i standardów. Certyfikat GOST-R, w odróżnieniu od certyfikatu ISO, jest wystawiamy na określone wyroby albo poszczególne modele, a nie na zakład produkcyjny.

Głównym celem certyfikatu jest ochrona konsumenta przed produktami złej jakości poprzez potwierdzenie przez trzecią (niezależną) stronę zgodności produktów z obowiązującymi wymaganiami jakości. Obowiązkowy certyfikat zapewnia, iż dany towar nie zagraża dla użytkowników lub środowiska, że jest bezpieczny.

Grupy niektórych produktów, które muszą uzyskać obowiązkowy certyfikat GOST-R:

 • produkty spożywcze,
 • kosmetyki i chemia gospodarcza,
 • odzież, urządzenia elektroniczne i elektryczne,
 • opakowania, sprzęt medyczny,
 • wyroby z tworzyw sztucznych do użytku domowego,
 • lady i witryny chłodnicze,
 • zabawki,
 • materiały budowlane,
 • artykuły fotograficzne i filmowe,
 • produkty naftowe,
 • osprzęt elektrotechniczny.

Wszystkie towary, które podlegają obowiązkowej certyfikacji, a nie posiadają certyfikatu GOST-R, nie zostaną odprawione przez celników i dopuszczone do obrotu na terenie Rosji.


Dobrowolna certyfikacja w Rosji:

Certyfikat dobrowolny jest wymagany przy sprzedaży wyrobów na rynku rosyjskim. Hurtownie i duże sklepy handlowe wymagają od swoich dostawców dobrowolnego certyfikatu, który potwierdza jakość produktów i zwiększa wiarogodność wyrobów u końcowego odbiorcy.

Certyfikacja w Rosji dla partii towarowej:

jest przeznaczona dla certyfikacji partii towarów, dostarczanych na rynek rosyjski przez firmę-importera_albo producenta. Taki rodzaj certyfikatów jest ważny na okres czasu uwzględniony na certyfikacie. Certyfikat zgodności na produkcję seryjną wydawany jest na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawionych dokumentów technicznych, certyfikatów ISO, deklaracji CE, umowy i jej warunków technicznych oraz badań laboratoryjnych wzorów towarów.

Certyfikat produkcji seryjnej na jeden rok, dwa lub trzy lata:

jest wystawiany na producenta i jest ważny przez okres 1,2 albo 3 lat. Podczas terminu ważności certyfikatu, producent ma możliwość eksportowania swojego towaru do każdego odbiorcy w Rosji.
W zależności od certyfikowanego produktu, Certyfikat GOST-R może być wydany jedynie na podstawie innych niezbędnych dla danego towaru dokumentów tj.: świadectwo higieniczne, świadectwo weterynaryjne, certyfikat przeciwpożarowy i in. W certyfikacie zgodności GOST-R powinny znajdować się odniesienia do w/w dokumentów. Oznacza to, że wystawienie certyfikatu GOST-R w Rosji czasami wymaga dodatkowych świadectw albo certyfikatów:

Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne

wymagane jest dla produktów mających kontakt z żywnością oraz ludzką skórą. Świadectwo potwierdza zgodność produkcji i towarów z bezwzględnymi wymaganiami sanitarnego ustawodawstwa FR i potwierdza przestrzeganie ustanowionych prawidłowości podczas produkcji, przechowywania i transportu produktów. Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne (higieniczne) wydawne jest na jeden konkretny rodzaj produkcji, jednak w orzeczeniu lub w załączniku do niego może być ukazane kilka nomenklaturowych jednostek (znaków handlowych) produkcji. Podstawą ich połączenia jest wytwarzanie produkcji według jednolitej normatywno-technicznej dokumentacji, z jednolitymi kryteriami bezpieczeństwa higienicznego. Nie można włączyć w jedno orzeczenie higieniczne kilku rodzajów produkcji. Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne wydaje się na okres do 5 lat. W określonych przypadkach_ (przy wytwarzaniu doświadczalnych partii nowych rodzajów produkcji, wdrażaniu zasadniczo nowych technologii, wykorzystaniu nietradycyjnego surowca lub komponentów)_termin ważności orzeczenia higienicznego może być skrócony. Jednakże w orzeczeniu higienicznym określone są konkretne warunki (regulaminy) wytwarzania. Dokumenty, niezbędne do wystawienia świadectwa sanitarno-epidemiologicznego:
 • Dokumenty_ potwierdzające status osoby prawnej wnioskodawcy (świadectwo rejestracji, świadectwo zarejestrowania w inspekcji podatkowej)
 • Certyfikat bezpieczeństwa kraju-producenta
 • Opis techniczny produkcji z ukazaniem warunków stosowania, inne dokumenty normatywne i techniczne, zawierające informację o składzie i warunkach stosowania
 • Kontrakt lub informację o kontrakcie na dostawę produkcji
 • Certyfikat pochodzenia
 • Protokoły badań produkcji (jeżeli firma posiada)


Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego (Świadectwo przeciwpożarowe ppoż)

Certyfikacja produkcji i usług w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przeprowadzana jest w celu potwierdzenia zgodności produkcji i usług z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego i realizowana jest zgodnie z ustawodawstwem Rosji. Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego jest obowiązkową częścią certyfikatu zgodności produkcji GOST-R. Porządek organizacji i przeprowadzania certyfikacji określony jest przez Państwową Służbę Przeciwpożarową po uzgodnieniu z Komitetem Rosyjskiej Federacji do spraw standaryzacji, metrologii i certyfikacji.
  Wykaz produkcji podlegającej obowiązkowej certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego:
 • Środki zabezpieczenia bezpieczeństwa pożarowego
 • Substancje i materiały
 • Konstrukcje i wyroby budowlane
 • Urządzenia elektrotechniczne i przyrządy elektryczne
 • Aparaty generujące ciepło

Dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia certyfikacji bezpieczeństwa pożarowego
 • Świadectwo rejestracji, świadectwo zarejestrowania w inspekcji podatkowej wnioskodawcy (sprzedawcy)
 • Kontrakt lub umowa na dostawę
 • Faktura lub specyfikacja do kontraktu, DTR
 • Opis techniczny produkcji (charakterystyka)
 • Protokoły badań parametrów bezpieczeństwa pożarowego

Świadectwo przeciwpożarowe (ppoż) jest wymagane np. na wykładziny podłogowe, meble tapicerowane i itp.Formularz zapytania:

>> Certyfikat GOST-R
>> Certyfikacja UkrSepro
>> Zadaj swoje pytanie
Certyfikacja w Rosji Moscow Gdansk Hamburg tel. +48 51 429-05-52, GOST-R