certyfikacja w Rosji gostcertyfikacja w Rosji

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Certyfikat Unii Celnej GOST TR

GOST
gost
STRONA GŁÓWNA

Pytania i odpoweidzi:

GOST-R Certyfikat GOST-R. Do czego jest potrzebny?
Do czego jest potrzebne zezwolenie RTN i ile kosztuje ?
Co oznacza certyfikacja w Rosji dla produkcji seryjnej i pojedynczego wyrobu.
Jakie kroki musimy podjąć żeby otrzymać certyfikat GOST-TR?


Czy jest wymagany certyfikat GOST-R dla mojego wyrobu ?


>>zadaj pytanie>>

Nowości:


Wszystko o certyfikacji:

We Francji w 1938 roku specjalną ustawą określone zostały narodowe systemy certyfikacji NF, (francuski standard)...

Certyfikacja w Rosji.

Debata na temat reformowania systemu normalizacji w Mińsku. [2013-09-11 13:13:16]

Grupa robocza zajmująca się przygotowaniami planu działań udoskonalających system normalizacji międzypaństwowej uznała, że racjonalnym rozwiązaniem będzie podzielenie na etapy procesu reformowania struktury Międzypaństwowej Rady Normalizacyjnej. Tę decyzję podjęto podczas drugiego posiedzenia grupy roboczej Międzynarodowej Rady ds. Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji oraz państw-członków Wspólnoty Niepodległych Państw, które miało miejsce w Mińsku w dniach 27-28 marca bieżącego roku. Pierwszy etap reformowania struktury Międzynarodowej Rady ds. Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji będzie polegał na otworzeniu nowych Biur Normalizacyjnych. Ta potrzeba wynika z istotnego wzrostu zakresu działalności związanej z normalizacją międzypaństwową. W ramach debaty na temat reformowania struktury Rady uczestnicy grupy roboczej rozpatrzyli propozycje Standardu Państwowego Kazachstanu i Standardu Państwowego Białorusi dotyczące konieczności rozgraniczenia funkcji organizacyjnych i realizacyjnych w polityce technicznej Rady. Na posiedzeniu nie obyło się bez omówienia współczesnych technologii internetowych. W szczególności, uczestnicy wydarzenia uznali, że dobrym pomysłem będzie utworzenie na stronie internetowej Rady portalu, będącego polem działania komitetów technicznych. Zdaniem uczestników posiedzenia, istnienie takiego portalu polepszy współpracę państwowych organów normalizacyjnych, Biur Normalizacyjnych działających przy Radzie oraz międzypaństwowych komitetów technicznych. Podczas tworzenia portalu planowane jest wykorzystanie doświadczenia Agencji Federalnej ds. Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji, zdobyte podczas pracy z krajowymi komitetami technicznymi. Sformułowane na drugim posiedzeniu propozycje reformowania systemu normalizacji międzynarodowej będą przedłożone krajowym organom normalizacyjnym. Następnie zostaną one przedstawione podczas 45. posiedzenia Naukowo-technicznej Komisji Normalizacyjnej działającej przy Radzie.

Zatwierdzono jedyną formę zaświadczenia o testach i badaniach dla niektórych urządzeń w Unii Celnej. [2013-07-03 09:11:12]

22 maja 2013 r. weszła w życie decyzja Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej № 81 W sprawie zatwierdzenia formy świadectwa Unii Celnej o testach łańcuchów do podnoszenia, lin tekstylnych, taśm oraz zasad ich realizacji.

Potrzeba rejestracji świadectwa wynika z przepisów technicznych Unii Celnej O bezpieczeństwie maszyn i urządzeń. W dziale Maszyny do podnoszenia w punkcie 13. o dodatkowych wymogach bezpieczeństwa ustalono, że łańcuchy do podnoszenia, liny i taśmy muszą posiadać świadectwo o przeprowadzonych testach.

Certyfikat powinien być wystawiony na kartce papieru formatu A4 (210 x 297 mm) oraz zawierać następujące informacje:

1. Informacje o produkcji (pełna nazwa, klasa, w tym wartość nominalna, dane o konstrukcji i materiale).

2. Informacje o producencie (nazwa i adres).

3. Stosowane metody testów i badań.

4. Ustalony maksymalny udźwig.

5. Przesłanki do wydania świadectwa.

6. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy, a także pieczątka z podpisem.

Pozycje świadectwa zostały ustanowione zgodnie z wymogami przepisów technicznych Unii Celnej „O bezpieczeństwie maszyn i urządzeń”. Określone zostały wymogi, dotyczące wypełnienia certyfikatu. Mianowicie certyfikat jest wypełniony w języku rosyjskim przez wnioskodawcę, w roli którego może wystąpić producent lub sprzedawca (przy wydaniu partii sprzętu).

Dopuszcza się użycie alfabetu łacińskiego przy informacjach o produkcji (np. wartość nominalna) lub producencie (np. adres). W razie potrzeby, odwrotną stronę certyfikatu wypełnia się analogicznie do pierwszej strony, ale w języku państwa członkowskiego Unii Celnej. Wszystkie pola certyfikatu muszą być wypełnione.27 marca 2013r, Federalna Agencja Regulacji Technicznych i Metrologii przeprowadziła ostateczne kolegium poświęcone wynikom resortu w roku 2012 oraz zadaniom na rok 2013. [2013-05-17 07:58:33]

27 marca 2013r, Federalna Agencja Regulacji Technicznych i Metrologii przeprowadziła ostateczne kolegium poświęcone wynikom resortu w roku 2012 oraz zadaniom na rok 2013.

Podczas posiedzenia, omówiono stan bazy regulacyjnej Unii Celnej, rolę normalizacji w realizacji przepisów technicznych, działalność resortu w Rosji polegającą na zapewnieniu jednolitości pomiarów. Szef Rosstandartu zaznacza, że w ciągu minionego roku opracowano około 2000 standardów, odnawiając dzięki temu krajowy zestaw regulacji w 10 procentach.

Główne cele na rok 2013 to:
  • poprawa jakości opracowanej dokumentacji;
  • aktywne zaangażowanie organizacji przemysłowych w opracowanie standardów;
  • przyjęcie projektu ustawy "O normalizacji";
  • organizacja i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia ISO 36, które odbędzie się w Petersburgu w dniach 16-21 września;
  • reorganizacja komitetów technicznych w celu poprawy efektywności ich pracy, itp.


Warto zauważyć, że w 2013 r. w Rosstandarcie będzie obowiązywał nowy przepis administracyjny regulujący funkcje państwa w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów i standardów technicznych. Odpowiednie zlecenie nr 1409 Ministerstwa Handlu i Przemysłu zarejestrowano w Ministerstwie Sprawiedliwości 11 marca bieżącego roku. Niniejszy przepis administracyjny reguluje prawa i obowiązki urzędników odpowiedzialnych za nadzór państwowy, a także osób, których działalność podlega kontroli.

Nowości w zakresie certyfikacji UC. Certyfikaty UCTR na opakowania. [2013-03-28 12:08:34]

Zarząd Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej podjął uchwałę № 47 z dnia 19 marca 2013r. W sprawie zatwierdzenia wykazu produkcji w odniesieniu do której złożeniu deklaracji celnej towarzyszy przedstawienie dokumentu o ocenie (potwierdzeniu) zgodności wymogom reglamentu technicznego Unii celnej - W sprawie bezpieczeństwa opakowania (Reglament techniczny Unii celnej 005/2011).

Dana uchwała zatwierdza wykaz produkcji w odniesieniu do której złożeniu deklaracji celnej towarzyszy przedstawienie dokumentu o ocenie (potwierdzeniu) zgodności wymogom reglamentu technicznego Unii celnej - W sprawie bezpieczeństwa opakowania (Reglament techniczny Unii celnej 005/2011).

Uchwała Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nabiera mocy po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia jej oficjalnego opublikowania.

Opakowania z grupy celnej: 1. Kod Taryfy Celnej: 73 10 21., 73 10 29., 7607., 7612.
2. Nazwa produktu: Opakowania metalowe(folia aluminiowa*, puszki, beczki, manierki, beczułki (keg), kanistry, tubki, butle, bębny), oprócz będących w użyciu.
3. Dokument o ocenie (potwierdzeniu) zgodności: deklaracja zgodności UCTR. 4. dla produktów spożywczych i perfumeryjno- kosmetycznych, dla produktów przeznaczonych do użytku przemysłowego i domowego.


1. Kod Taryfy Celnej: 3919., 3920., 3921., 3923 10 000 0., 3923 21 000 0., 3923 29., 3923 30., 3923 90 000 0. 2. Nazwa produktu: Opakowania polimerowe (powłoki, folie spożywcze*, skrzynki, beczki, bębny, kanistry, manierki, tubki, butelki, flakony, torby, worki, kontenery, tace, pudełka, kubki, piórniki), oprócz będących w użyciu. 3. Dokument o ocenie (potwierdzeniu) zgodności: deklaracja zgodności UCTR. 4. Przeznaczenie: dla produktów spożywczych, rolnych i perfumeryjno- kosmetycznych, dla produktów przeznaczonych do użytku przemysłowego i domowego, w tym produktów przemysłu lekkiego i zabawek.


1. Kod Taryfy Celnej: 4806., 4807 00 8000 0., 4808., 4811 41 200 0., 4811 41 900 0., 4811 49 000 0., 4811 51 000 9., 4811 59 000 9., 4811 60 000 0., 4811 90 000 0., 4819., 4823 70., 4823 90 859 7. 2. Nazwa produktu: Opakowania papierowe i tekturowe (pudełka, paczki, puszki, worki, torby, tace, skrzynie, w tym opakowanie z pergaminu, kalka kreślarska, papier tłuszczo odporny, papier pakowy, papier pergaminowy. 3. Dokument o ocenie (potwierdzeniu) zgodności: deklaracja zgodności UCTR. 4. Stosowanie : dla produktów spożywczych, rolnych i perfumeryjno- kosmetycznych, dla produktów przeznaczonych do użytku przemysłowego i domowego, w tym produktów przemysłu lekkiego i zabawek.


1. Kod Taryfy Celnej: 7010., 7020 00 800 0. 2. Nazwa produktu: Opakowania szklane (butelki, słoje, flakony, ampułki, butle). 3. Dokument o ocenie (potwierdzeniu) zgodności: deklaracja zgodności UCTR. 4. Przypis: dla produktów spożywczych i perfumeryjno- kosmetycznych, towarów chemii gospodarczej, farb i lakierów.


1. Kod Taryfy Celnej: 3919., 3921., 3923 10 000 0., 3923 21 000 0., 3923 29., 3923 30., 3923 90 000 0., 4811 41 200 0., 4811 41 900 0., 4811 49 000 0., 4811 51 000 9., 4811 59 000 9., 4811 60 000 0., 4811 90 000 0., 4819., 4821., 4823 70., 4823 90 859 7., 6305., 6307 90., 7607. 2. Nazwa produktu: Opakowania z tworzyw sztucznych: (paczki, worki, torby, flakony, słoje, materiały do opakowywania i etykietowania, kontenery, tace, tubki, kubki, pudełka). 3. Dokument o ocenie (potwierdzeniu) zgodności: deklaracja zgodności UCTR. 4. Stosowanie: dla produktów spożywczych i perfumeryjno- kosmetycznych, dla produktów przeznaczonych do użytku przemysłowego i domowego.


1. Kod Taryfy Celnej: 4415 10 100 0., 4416 00 000 0. 2. Nazwa produktu: Opakowania drewniane ( skrzynie, beczki, pudełka, beczułki, bębny, kadź, oprócz będących w użyciu. 3. Dokument o ocenie (potwierdzeniu) zgodności: deklaracja o zgodności. 4. Przypis: dla produktów spożywczych i rolnych.


1. Kod Taryfy Celnej: 6305., 6307 90. 2. Nazwa produktu: Opakowania z materiałów tekstylnych (worki, torby, kontenery), oprócz będących w użyciu. 3. Dokument o ocenie (potwierdzeniu) zgodności: deklaracja zgodności UCTR. 4. Stosowanie: dla produktów spożywczych i niespożywczych.


1. Kod Taryfy Celnej: 6909 90 000 0., 6914., 8113 00 900 0. 2. Nazwa produktu: Opakowania ceramiczne ( butelki, słoje, beczki, beczułki). 3. Dokument o ocenie (potwierdzeniu) zgodności: deklaracja zgodności UCTR. 4. Przypis: dla produktów spożywczych i perfumeryjno- kosmetycznych.

Środki do zamykania


1. Kod Taryfy Celnej: 7317 00 610 0., 7317 00 690 0, 7317 00 900 9., 8305 20 000 0., 8309. 2. Nazwa produktu: Materiały metalowe do korkowania (korki, wieka, kapsle, wkładki do zakrętek, kapsle wina musującego, klamry) 3. Dokument o ocenie (potwierdzeniu) zgodności: deklaracja zgodności UCTR. 4. Stosowanie: do korkowania produktów spożywczych i perfumeryjno- kosmetycznych.  


1. Kod Taryfy Celnej: 4503., 4504 2. Nazwa produktu: artykuły z korka naturalnego (korki, uszczelki, zatyczki). 3. Dokument o ocenie (potwierdzeniu) zgodności: deklaracja o zgodności. 4. do zamykania produktów spożywczych i perfumeryjno- kosmetycznych.


1. Kod Taryfy Celnej: 3923 50., 3923 90 000 0. 2. Nazwa produktu: Materiały polimerowe do zamykania (korki, kapsle, wieka i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych) 3. Dokument o ocenie (potwierdzeniu) zgodności:deklaracja zgodności UCTR. 4. Stosowanie: do zamykania produktów spożywczych i perfumeryjno- kosmetycznych, towarów chemii gospodarczej, farb i lakierów.


1. Kod Taryfy Celnej: 3923 50., 3923 90 000 0., 4503., 4504., 4823 70 900 0., 4823 90 859 7., 8309. 2. Nazwa produktu: Materiały do zamykania z tworzyw sztucznych (korki, kapsle, wieka, uszczelki). 3. Dokument o ocenie (potwierdzeniu) zgodności: deklaracja zgodności UCTR. 4. Stosowanie: do zamykania produktów spożywczych i perfumeryjno- kosmetycznych.


1. Kod Taryfy Celnej: 4823 70 900 0., 4823 90 859 7. 2. Nazwa produktu: Materiały tekturowe do zamykania (wieka, uszczelki) 3. Dokument o ocenie (potwierdzeniu) zgodności: deklaracja zgodności UCTR. 4. Stosowanie: do zamykania produktów spożywczych.
Rosja: Rosselkhoznadzor od 11 lutego planuje zabronić dostarczenia zamrożonego mięsa i mięsnej produkcji z USA. [2013-02-04 15:48:45]

Rosja: Rosselkhoznadzor od 11 lutego planuje zabronić dostarczenia zamrożonego mięsa i mięsnej produkcji z USA. Przyczyną jest wykorzystywanie przez hodowców trzody i bydła stymulatora wzrostu – raktopaminu. Od 4 lutego może być wstrzymany import mięsa. „Ponieważ naruszenia trwają i my dalej identyfikujemy raktopamin w dostarczanym mięsie z USA, planujemy od 11 lutego wprowadzić ograniczenia na import tej produkcji”, - oświadczył shef Rosselkhoznadzoru Siergiej Dankvert.

Według niego, mimo wielokrotnych próśb Rosselkhoznadzoru USA faktycznie odmówił realizacji rosyjskich norm i wymagań na dostawy mięsa i produktów mięsnych.

„Więc ograniczenie jest niezbędnym środkiem”, - dodał. Dankvert powiedział, że planuje zorganizować spotkanie w czwartek z operatorami rosyjskiego mięsnego rynku w celu omówienia sytuacji i znalezienia sposobów minimalizacji strat z działalności gospodarczej od skutków tymczasowych ograniczeń, przekazuje „Interfax”. Jak powiadomił Rosselkhoznadzor w środę, laboratoryjny monitoring mięsnej produkcji, którą się wwozi do FR z USA, ujawnił kolejny wypadek stosowania raktopaminu. Ten stymulator jest znaleziony w partii wieprzowiny, wyrobionej przedsiębiorstwem N17D, i w wątrobie wolowej, otrzymanej od firmy N235.

To jest poważne naruszenie wymogów Rosji i Unii Celnej, podkreśla się w zawiadomieniu. Stosowanie raktopaminu w Rosji jest zabronione. Rosselkhoznadzor zawiadomił o tym wypadku służbę bezpieczeństwa i inspekcji żywności USDA.

Wcześniej Rosselkhoznadzor również zamierzał ograniczyć dostaw mięsa i produktów mięsnych z Kanady. Jednak w tym tygodniu Kanadyjska Agencja Inspekcji Żywności (Agencja CFIA) poinformowała, że będzie spełniać wymagania Federacji Rosyjskiej po raktopaminie.

W szczególności, każdej partii wieprzowiny i wołowiny będą towarzyszyć dodatkowe dokumenty, świadczące o braku stymulatora w mięsie i o tym, że produkt jest uzyskany ze zwierząt, do diety których raktopamin nie wchodził.

Komisja Unii Celnej ust. 823 z dnia 18.10.2011 r. przyjęła Techniczny Regulamin dotyczący bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych, który wszedł w życie z dniem 15 lutego 2013 roku [2013-01-22 15:11:31]

Regulamin Techniczny - dokument (normatywny akt prawny), ustanawiający obowiązek dla przypomnienia i spełniania wymogów technicznych obiektów zgodnie z regulaminem prawnym (produkcji, w tym data ważności produktu, proces produkcji, eksploatacji, ochrony, realizacji oraz utylizacji), w nawiązaniu do ISO, GOST, TU i innych standardów, posiadających dowolną nazwę.

Pojęcia ,,Regulamin” i ,,Regulamin techniczny” w Rosji pierwszy raz pojawił się w 1996 roku w GOST 1.0 – 92.
Powszechnie określenie Regulamin – to dokument , który określa normy prawne i jest uchwalony organami władzy. Techniczny regulamin - to regulamin, ustanawiający charakterystykę produkcji (usługi) lub też związanych z nią procesów i metod produkcji. Może on także uwzględniać wymagania dotyczące terminologii, symbolu, opakowania, opisu lub etykietowania, powinien być całkowicie zgodny z powyższymi wymaganiami.

W związku z Powołaniem Komisji Celnego sojuszu ust. 823 z dnia 18.10.2011 r. przyjęto Techniczny regulamin Unii Celnej dotyczącego bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych, który wszedł w życie z dniem 15 lutego 2013 roku.

Postanowienia: 1. Przestrzegać standardów, odnośnie nazwy, którą wybraliśmy dobrowolnie przestrzegając wymogów Unii Celnej.

2. Przestrzegać standardów, zawierających przepisy i analizę metod w tym ścisłe przepisy doboru wzoru, niezbędny dla nazwy i spełnienia wymogów Komisji Unii Celnej dotyczącego bezpieczeństwa bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych oraz dokonania oceny (potwierdzenia) zgodności produkcji.

Regulamin techniczny rozprzestrzenił się w celu ustanowienia na jednym celnym terytorium Sojuszu Celnego dla przykładu oraz spełnienia wymogów odnośnie pojazdów i (lub) wyposażenia przy produkcji (projektowaniu), przygotowywaniu, montażu, nakładzie, eksploatacji, ochrony, transportowaniu, realizacji oraz utylizacji, zapewnienie swobodnego przemieszczenia pojazdów oraz (lub) ich wyposażenie, wydawanych na jedno celne terytorium Celnego sojuszu.

Na dzień dzisiejszy funkcjonuje tylko Rosyjski Regulamin Techniczny maszyn i urządzeń technicznych, a lutym 2013 roku przestanie istnieć i wszystkie wymagania dotyczące oceny stosowności produkcji będą poddane ocenie zgodnie z TR Celnego Sojuszu dotyczącego maszyn i urządzeń technicznych.

Wszystkie wydane od października 2011 roku certyfikaty zgodności z normami technicznymi będą ważne do 15 marca 2015r. – to ograniczenie zapisano w postanowieniu p.3.2 N.832.

Postanowienia dotyczące czasu zwrotu oraz sprawności towarów i produkcji, wysokiej jakości, którą potwierdzającą odpowiednimi dokumentami, otrzymywanymi na podstawie wcześniejszych aktów prawnych wszystkich krajów Celnego Sojuszu, albo z nakazu samego Celnego Sojuszu. Takie towary w obowiązującym porządku powinny mieć znak markowy, charakterystyczny dla danego kraju, skąd dany towar został wypuszczony, lub pochodzenie, tj. powinni oznakować towar narodowymi znakami.

Z dniem uaktywnienia Regulaminu Technicznego Celnego Sojuszu obowiązkowym dokumentom potwierdzających jakość produkcji będzie certyfikat zgodności technicznej z regulaminem celnego sojuszu.

Przepisy techniczne Unii Celnej, które weszły w życie od 1 lipca 2012 r. [2012-12-20 08:21:57]

FSC przypomina, że od 1 lipca 2012 r. weszły w życie następujące przepisy techniczne (TR) Unii Celnej:
- Reglament techniczny „Bezpieczeństwo opakowania” ( zatwierdzony Postanowieniem Komisji UC z dnia 16.08.2011 № 769);
- Reglament techniczny „Bezpieczeństwo produktów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży” ( zatwierdzony Postanowieniem Komisji UC z dnia 23.09.2011 № 797);
- Reglament techniczny „Bezpieczeństwo zabawek” ( zatwierdzony Postanowieniem Komisji UC z dnia 23.09.2011 № 798);
- Reglament techniczny „Bezpieczeństwo produktów perfumeryjno-kosmetycznych” ( zatwierdzony Postanowieniem Komisji UC z dnia 23.09.2011 № 799);
- Reglament techniczny „Bezpieczeństwo produktów przemysłu lekkiego” ( zatwierdzony Postanowieniem Komisji UC z dnia 09.12.2011 № 876).

Zwracamy uwagę, iż dokumenty dotyczące oceny (potwierdzenia) zgodności z obowiązkowymi wymogami, określonymi przez normatywne akty prawne UC lub prawodawstwem państwa członkowskiego UC (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności) wydane odnośnie produkcji, które podlegają przepisom technicznym TR, są ważne do upływu terminu ich ważności, lecz nie później daty określonej w wymienionych TR. Wymienione dokumenty wydane bądź przyjęte do czasu oficjalnego opublikowania postanowień Komisji UC, potwierdzające odpowiednie reglamenty techniczne UC, są ważne do czasu upływu terminu ich ważności.

Od dnia wejścia w życie wskazanych TR wydawanie i przyjmowanie dokumentów dotyczących oceny (potwierdzenia) zgodności z obowiązującymi wymogami, wcześniej określane przez normatywne akty prawne UC lub prawodawstwa państwa członkowskiego UC nie jest dopuszczalne.

4 grudnia 2012 roku wchodzą w życie kryteria akredytacji organów certyfikacji oraz laboratoriów badawczych. [2012-12-06 15:10:08]

4 grudnia wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Ekonomiki Federacji Rosyjskiej, z dnia 16 listopada, określający wymagania w stosunku do organów certyfikacji i laboratoriów badawczych oraz kryteria ich akredytacji.

Zgodnie z rozporządzeniem, kryteria akredytacji organów zajmujących się certyfikacją oraz laboratoriów badawczych obejmują:
  • istnienie systemu zarządzania jakością, spełnienie określonych wymogów w prowadzonej działalności gospodarczej
  • istnienie aktów normatywno – prawnych, zasad i metod pomiaru badań, dokumentów standaryzacji określających wymagania odnośnie certyfikacji, prowadzenia badań oraz obiektów potwierdzających zgodność.
  • posiadanie wśród pracowników organu certyfikacji (co najmniej 3 pracowników) lub laboratorium badawczego (u wszystkich pracowników bezpośrednio prowadzących ocenę zgodności w zakresie certyfikacji z wyższym, średnim lub podyplomowym wykształceniem kierunkowym zgodnym z dziedziną akredytacji posiadającym staż pracy nie krótszy niż 3 lata)
  • posiadanie wymaganego lokalu oraz wyposażenia


Obowiązkowym kryterium akredytacji organów certyfikacji jest też posiadanie przez firmę strony internetowej zawierającej informacje na temat prowadzonej działalności. Oprócz tego istnieje też dodatkowy wymóg dla organów zajmujących się certyfikacją działalności kolejowej. Tego typu organy certyfikacji powinny mieć pozwolenie na udzielanie certyfikacji określonej działalności związanej z wykorzystaniem informacji będących tajemnicą państwową.

Wymogi w stosunku do organów certyfikacji oraz laboratoriów badawczych, dotyczą nie tylko dokumentacji, ale też wewnętrznej organizacji działalności, mechanizmu kontroli spełnienia wymagań.

Zgodnie z rozporządzeniem, kryteria akredytacji oraz wymagania w stosunku do organów certyfikacji oraz laboratoriów badawczych, określone są na podstawie istniejących standardów międzynarodowych.Zakaz wwozu na terytorium Unii Celnej produkcji, która zawiera substancji niszczące warstwę ozonową. [2012-09-28 14:09:34]

Z dniem 1 stycznia 2013 r., zgodnie z Decyzją Nr 158 Gospodarczej Komisji Unii Celnej "O wniesieniu poprawek w działach 1.1 i 2.1 Jedynej listy towarów, które obejmuje dodatkowa kontrola i ograniczenia przy wwozie lub wywozie w ramach Gospodarczej Euroazjatyckiej Wspólnoty i handlu z krajami trzecimi "z dnia 18 września 2012 r., na terytorium Unii Celnej zostanie zabroniony wwóz substancji zubożających warstwę ozonową, oraz takich , w których są substancje chłodzące, podobne w swoim działaniu do substancji, zubożających warstwę ozonową.

Zgodnie z w.w. dokumentem, w Rosji, Białorusi i Kazachstanie będzie zabroniony import i eksport z substancji niszczących warstwę ozonową, takich jak fluorotrichlorometan, difluorodichloromethane, trifluorotrichloroethane, tetraftordihloretan pentaftorhloretan, diftorhlorbrommetan, trifluorobrominemethane itd. Zakazuje się również eksportu i importu niektórych produktów: klimatyzatorów, lodówek, zamrażarek, pomp ciepła, chłodnic, zamrażarki, chłodnic dla produktów mlecznych, płynów chłodzących, przenośnych gaśnic, zgodnie z kodami taryf celnych, zawartych w Decyzji Komisji.

Dokument ten został zatwierdzony przez Zarząd ECE w celu spełnienia zobowiązań wynikających z Konwencji montrealskiej w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Warto zauważyć, że dozwolony będzie import i eksport substancji zabronionych, które będą służyć do wytworzenia innego rodzaju produkcji

Rosja: zmiany przepisów technicznych wymagań bezpieczeństwa pożarowego. [2012-07-23 07:51:20]

Z dniem 27 czerwca 2012 przez Radę Federacji zostały wprowadzone zmiany przepisów technicznych wymagań bezpieczeństwa pożarowego, które zaostrzyły wymagania dla materiałów budowlanych używanych do prac wykończeniowych w budynkach przeznaczonych do wykonywania funkcji stacjonarnych placówek medycznych i zaplecza socjalnego - sierocińców i domów opieki.

Ponadto, nowy dokument zwiększył wymagania dotyczące systemów alarmowania i ostrzegania. Organizacje medyczne, instytucje ochrony socjalnej i agencje usługowe gdzie na stałe przebywają ludzie, szpitale, powinny zawsze być wyposażone w systemy sygnalizacji pożarowej, w tym zaleca się też stosowanie osobistych urządzeń z światowymi, dźwiękowymi i wibracyjnymi systemami alarmowymi. Tego typu urządzenia pozwalają personelowi tych instytucji uzyskać odpowiednie informacje i ostrzec innych o niebezpieczeństwie.

Regulamin o artykułach medycznych nie wejdzie w życie. [2012-06-11 12:16:18]

Regulamin o artykułach medycznych nie wejdzie w życie. Zgodnie z art 101 ustawy federalnej № 323-FZ "Na podstawie ochrony zdrowia obywateli Federacji Rosyjskiej" (przyjęty 21.11.2011), od 1 czerwca 2012 r. miały wejść w życie przepisy zawarte w części 4 artykułu 38, która określa zasady i tryb rejestracji państwowej medycznych produktów. Ale na sugestię Dumy Państwowej Komisji Zdrowia uchwalenia tych zasad mogą być przeniesione nawet na 1 stycznia 2013 roku.

Według Tatiany Yakovlevey, pierwszego zastępcy przewodniczącego Państwowej Komisji Zdrowia, aktualnie wejście w życie części 4 artykułu 38 ustawy federalnej № 323 jest niemożliwe ze względów technicznych. Po pierwsze, nie zostały przyjęte jeszcze niezbędne przepisy, mające na celu określić kolejność państwowej rejestracji wyrobów medycznych. Po drugie, w związku ze zmianą wcześniej określonych definicji "sprzęt medyczny" i "wyroby medyczne" w jeden termin "wyroby medyczne", należy wprowadzić pewne korekty w przepisach prawa celnego i podatkowego.

Należy zauważyć, że artykuł ustawy federalnej № 323 został opracowany i przedstawiony do w szczególności w celu uniknięcia stworzenie specjalnych przepisów technicznych. Rynek artykułów medycznych jest bardzo zróżnicowany i ciągle się zmienia, więc stworzenie jednego TR było niemożliwe.Z 1 czerwca 2012 w życie wchodzi kolejny regulamin techniczny Unii Celnej, [2012-06-01 08:41:56]

Z 1 czerwca 2012 w życie wchodzi kolejny regulamin techniczny Unii Celnej, dotyczący bezpieczeństwa środków ochrony indywidualnej. Jest to kolejny regulamin, projekt którego został uchwalony przez Komisję Unii Celnej 09.12.2011 roku.

Ta regulacja jest niezmiernie ważna, ponieważ ma na celu zabezpieczyć ochronę życia i zdrowia obywateli, środowiska naturalnego oraz chronić konsumentów przed nieprawdziwymi informacjami. Regulamin określa jakich materiałów mogą używać producenci do wytwarzania środków ochrony indywidualnej, oraz precyzuje samą definicję środków ochrony osobistej, co jest bardzo ważne. Warto zaznaczyć, że nowy regulamin dotyczy wszystkich bez wyjątku środków ochrony indywidualnej, niezależnie od państwa w którym zostały wyprodukowane. Wszystkie produkty, który są wprowadzane na rynek Unii Celnej po raz 1 muszą odpowiadać normom i wymaganiom zawartym w regulaminie technicznym. Nie wszystkie środki ochrony indywidualnej będą podlegać nowym wymaganiom. Innym wymogom podlegają środki dla ochrony przeciwpożarowej, środki wykorzystywane przez MON, środki wykorzystywane w marynarce i w celach medycznych. Producenci nie muszą się obawiać, że regulamin wymusi na nich zmianę certyfikatów i zaświadczeń. Komisja przewiduje, że do 15 lutego 2014 roku będą dopuszczane do obrotu produkty, które posiadają zezwolenia i certyfikaty, wydane przed wejściem w życie nowego regulaminu technicznego. Można też produkować środki ochrony indywidualnej według starych zasad, również do 2014 roku. Producenci muszą pamiętać o konieczności posiadania odpowiednich dokumentów, aktualnych badań oraz certyfikatów na swoją produkcję.

Produkcja, która po raz pierwszy trafia na rosyjski rynek będzie miała specjalne oznakowanie. [2012-05-24 12:45:08]

Produkcja, która po raz pierwszy trafia na rosyjski rynek będzie miała specjalne oznakowanie. Taką decyzję podjął Minpromtorg. Ma to na celu ułatwienie konsumentom podjęcie decyzji dotyczącej odpowiedniego produktu dla niego. Widząc specjalne oznakowanie na produkcie, konsument będzie bardziej skłonny do zapoznania się ze składem nieznanego produktu. Jedną z propozycji Minpromtorgu jest oznakowanie produkcji znaczkiem „ produkt nie certyfikowany”. Oprócz informacji o certyfikacji na etykietce powinne być zawarte dane o składzie, o możliwym zagrożeniu, o wpływie produktu na środowisko oraz dokładne wskazówki co do eksploatacji produktu. Informacja o alergenach czy innych niebezpiecznych substancjach powinna być wyróżniona na etykietce. Specjalne oznakowanie nie będzie zajmowało więcej niż 3% opakowania, w przypadku artykułów dziecięcych – 5%. Nowe oznakowanie będzie najbardziej aktualne, kiedy Certyfikacja będzie zastąpiona deklaracją. Niektóre produkty nie muszą przechodzić procedury certyfikacji, wystarczy deklaracja zgodności. Takie produkt powinien być specjalnie oznakowany, by konsument był świadomy swojego wyboru. Propozycja o wprowadzeniu specjalnego oznakowania wynika z faktu, że rosyjski rynek nadal zalewają produkty o niskiej jakości. Regulacja spełniania wymogów GOST i TR ma niedopracowania i wiele luk. Na przykład na niektóre produkty, które podlegają obowiązkowej certyfikacji, do dzisiaj nie wprowadzono regulaminów technicznych. Ułatwiając procedurę certyfikacji, Komisja Unii Celnej, liczyła na sumienność i odpowiedzialność producentów. Tak się jednak nie stało, producenci umiejętnie wykorzystują wszystkie niedoskonałości nowego systemu. Stąd wymóg specjalnego oznakowania nowych towarów dla którego nie ma wyjątków – każdy nowy produkt będzie musiał mieć taką a nie inną etykietkę.

Łukaszenko oświadczył iż „Gazprom” obniży ceny gazu dla Białorusi [2011-10-06 08:50:23]

Białoruś w 2012 roku będzie otrzymywać od Rosji gaz po cenie znacznie niższej podaje „Rosyjska Agencja Informacji Nowości”. Oświadczono również, iż na spotkaniu z głową „Gazpromu” Aleksiejem Millierem, obniżenie cen uzgadniano z rządem Rosji.

Gazprom oświadczył, iż widzi tak jak wcześniej podstawy do podpisania nowego kontraktu z Białorusią na początku grudnia 2011. Kontrakt na dostawy i tranzyt gazu wygasa z dniem 31 grudnia 2011 roku. Kontrakt był podpisany 31 grudnia 2006 roku Przedstawiona w nim gazowa formuła zakładała iż cena gazu będzie wynosiła w latach 2008 – 2010 odpowiednio 0,67, 0,8 i 0,9 ceny rynkowej. Natomiast w 2011 roku cena została ustalona na poziomie rynkowym.

W sierpniu tego roku premier Władimir Putin zlecił Gazpromu określić wielkość dostawy po obniżonej ceny na gaz z 2012 rokiem. Według słów rosyjskiego rządu, wprowadzenie „integralnego” czynnika pomoże integracji w ramach Unii celnej.

Departament rządowy USA uchwalił tzw. „Listę Magnickiego” [2011-08-01 12:30:51]

która to jest spisem rosyjskich urzędników, którzy są objęci zakazem wjazdu na terytorium USA i których rachunki bankowe zostaną tam zamrożone. W dokumencie, nieoficjalnie nazywanym „Listą Kardina” od nazwiska jednego ze współtwórców, senatora Benjamina Kardina, widnieją nazwiska współpracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, FSB, Federalnej Służby Podatkowej, Sądu Arbitrażowego, Prokuratury generalnej i Federalnej Służby Więziennej oraz znajduje się opis ich roli w sprawie Hermitage Capital. Wśród najbardziej znanych urzędników, których nazwiska znalazły się na liście, można zobaczyć Aljeksieja Aniczina, byłego zastępcę Ministra Spraw Wewnętrznych oraz zastępcę Prokuratora Generalnego Wiktora Grinia. Ten ostatni, był nie tak dawno zamieszany w aferę dotyczącą nielegalnej sieci kasyn, pod Moskwą.

Ukraina: Tymoszenko i 200 mln. dolarów „gazowych” pieniędzy. [2011-04-18 14:16:50]

Była premier Julia Tymoszenko, sama, bez zgody rządu, podjęła decyzję ekonomicznie niekorzystną dla rządu. Takie oświadczenie na antenie telewizji ukraińskiej dokonał prokurator generalny Wiktora Pshonka. Chodzi o umowach gazowych z Rosją.

"W tam tym czasie, koszt gazu wynosił 179 dolarów za 1 tys. m³ a, w przypadku podpisania porozumienia, cena stała się od podstawowej 450 dolarów za tysiąc metrów sześciennych. Śledztwo wszystko wyjaśnia. Materiały otrzymaliśmy od Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Chodzi tu o ekonomiczne bezpieczeństwo państwowe"- powiedział V.Pshonka. Jego zdaniem, w wyniku niekorzystnej umowy zawartej przez Julie Tymoszenko ze stroną rosyjską, Ukraina straciła 200 mln USD, tak donoszą raporty RBC-Ukraina.

„Postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania karnego zostało przekazane osobiście J. Tymoszenko. Dodatkowo, wszczęto postępowanie w sprawie oskarżenia Olega Dubina (byłego prezesa zarządu „Naftogaz Ukrainy”), przeciwko niemu jest orzeczony areszt domowy, w danej sprawie są prowadzone aktywne działania śledcze” - powiedział V. Pshonka.

Sama Tymoszenko póki co w żaden sposób nie skomentowała postanowienie Prokuratora Generalnego.

Rosja-Kazachstan: granice celne usuwają się. [2011-03-02 15:03:06]

Rosja i Kazachstan mogą stać się największym na świecie dostawcą zboża i mięsa, a tym samym zapewnić globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

O tym stwierdził pierwszy zastępca premiera Rosji Igor Szuwałow. Wraz ze swoim kazachskim odpowiednikiem Umirzakom Shukiejewym , odwiedzili placówki celne w mieście Uralsk ,które znajduje się na granicy z Rosją. Głównym celem było dowiedzieć się, jak biznes reaguje na wprowadzenie unii celnej, która będzie w pełni obowiązywać od 1 lipca.

Uralsk w ciągu ostatnich kilku wieków, stoi na skrzyżowaniu głównych szlaków handlowych. Kiedyś centrum handlowe, teraz to punkt przeładunkowy dla wszelkiego rodzaju produktów przeznaczonych dla budowy maszyn, rolnych, a także różnego rodzaju źródeł energii. W tym miejscu przechodzi granica pomiędzy Rosją a Kazachstanem , a tak że praktycznie niewidoczna granica dzieląca Europę i Azję. Jednak z dniem pierwszego lipca te granice staną się jeszcze mniej niewidoczne w związku z wejściem w życie unii celnej. Pierwszy zastępca premiera Igor Szuwałow powiedział: "Gdyby nie uporczywe stanowisko prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa , stworzylibyśmy unie celną o wiele wcześniej. Aby w pełni i bez żadnych przeszkód istniała unia celna, przejście zostanie zakończone 1 lipca. Termin ten odnosi się do funkcji kontrolnych niektórych agencji i kontroli przepływu towarów. Która istnieje na granicy Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu. „

Pierwszy zastępca premiera Rosji z zastępcą premiera Kazachstanu, wraz z ministrami i biznesmenami patrzą jak w praktyce idą sprawy aby zniweczyć tą granicę. Cóż faktycznie się zmieni po 1 lipca? Straże graniczne pozostaną na swych miejscach, ale nie będą musiały sprawdzać transportu, a tak że przejdzie do historii techniczna i fitosanitarna kontrola. Ale nie odejdzie w całości, a tylko przesunie się w kierunku granicy zewnętrznej Unii Celnej. To że kontroli wewnętrznej stanie się mniej, przyniesie swoje dywidendy.

Minister rolnictwa Elena Skrynnik wyjaśnił: "Po 1 lipca uchylone zostaną ograniczenia dotyczące weterynaryjnej i fitosanitarnej kontroli produktów importowanych między naszymi dwoma krajami. To oznacza swobodny przepływ towarów. Ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju współpracy między naszymi krajami ".

Strony są świadome tego że to stwarza dodatkowe obciążenie dla Białorusi i Kazachstanu. Aby przełamać pewne granice, niezbędne jest wzmocnienie innych.

Pierwszy zastępca premiera Kazachstanu Umirszak Shukiejew powiedział: "Niektóre z nich - to granice byłego ZSRR, które są dobrze wyposażone w urządzenia techniczne. Tam nie ma żadnego problemu. Część granic to granice z byłymi republikami radzieckimi, które były administracyjne . Tam zdecydowanie nie było żadnych urządzeń technicznych, dlatego wszystko trzeba było budować od podstaw.

Nad tym samym problemem zastanawiali się Europejczycy kiedy myśleli nad stworzeniem UE .To ,akie działania są podejmowane na przestrzeni Rosji, Białorusi i Kazachstanu, w końcu już w przyszłym roku powinny doprowadzić do Unii Gospodarczej Eurazji. Brzmi to jak - EWG, różnica jednej litery, a jednak podobieństw naprawdę dużo. I nic dziwnego - oba związki mają być podobne do programów komputerowych - zgodne. Jednakże przed tym konieczne jest ustalenie pierwszych przedsiębiorstw w Unii Celnej.

Po tym jak granica zaczyna działać w nowy sposób, aby rozwiązać wszystkie pozostałe kwestie, a jednocześnie nauczyć się pracować w jednej przestrzeni gospodarczej i politycznej, przedstawiciele biznesu obu krajów przybyli do Uniwersytetu Rolniczego miasta Uralska. A nauczyć się tu trzeba było dużo czemu i to spotkanie daleko nie ostatnie, aby pozbyć się ewentualnych "pułapek".

To i czysto normatywne rzeczy, jak skarżą się przedsiębiorcy, nie wszystkie są pozbawione błędów w tej dziedzinie i agencjach, które tego lata będą miały rozpocząć pracę z nową rzeczywistością w nowym miejscu. Jak przyznają pierwsi zastępcy premiera problemów jest naprawdę wystarczająco.

Rosja jest trzecim co do wielkości polskim partnerem handlowym [2010-06-02 18:00:31]

Rosja jest trzecim co do wielkości polskim partnerem handlowym w imporcie oraz siódmym w eksporcie - wynika z danych resortu gospodarki. Z Rosji sprowadzamy głównie ropę i gaz ziemny. Z kolei Polska eksportuje tam m.in. artykuły rolno-spożywcze i wyroby chemiczne. Według danych ministerstwa gospodarki, polsko-rosyjskie obroty handlowe w ostatnich latach rozwijały się bardzo dynamicznie.

- Od 2000 do 2008 roku można było obserwować wzrostową tendencję polskiego eksportu do Rosji. Obroty handlowe z Rosją spadły jednak w pierwszych miesiącach 2009 r. na skutek światowego kryzysu gospodarczego, spadek handlu międzynarodowego, recesję gospodarczą w Rosji, dewaluację rubla, spadek dochodów realnych Rosjan oraz stosowane przez Rosję m.in. podwyżki ceł - wynika z analizy resortu gospodarki.

Od stycznia do października 2009 roku obroty handlowe między Polską a Rosją wyniosły 14 mld 304,5 mln USD. W całym 2008 roku było to 29 mld 462,3 mln USD, a rok wcześniej 20 mld 785,1 mln USD.

Nasz kraj jest dla Rosji piątym partnerem handlowym spośród krajów Unii Europejskiej oraz czwartym unijnym eksporterem. Polska eksportuje do Rosji m.in. artykuły rolno-spożywcze, wyroby przemysłu elektromaszynowego, chemicznego, drzewno-papierniczego i metalurgicznego. Od stycznia do października 2009 roku eksport wyniósł 4 mld 71,2 mln USD. W całym 2008 roku było to 8 mld 917,3 mln USD, a rok wcześniej 6 mld 432,3 mln USD. Z kolei nasz kraj importuje z Rosji głównie produkty mineralne, w tym ropę naftową i gaz ziemny, ale także wyroby przemysłu chemicznego, metalurgiczne, drewno oraz wyroby z drewna.

Od stycznia do października 2009 roku import wyniósł 10 mld 233,3 mln USD. W całym 2008 roku było to 20 mld 545 mln USD. Rok wcześniej wyniósł 14 mld 352,8 mln USD. Najważniejsi partnerzy handlowi w rosyjskim imporcie to: Chiny, Niemcy, Ukraina, USA, Francja, Włochy, Japonia, Białoruś, Republika Korei, Polska, Finlandia, Kazachstan, Wielka Brytania, Holandia.

Rosja: globalny kryzys naruszył gospodarkę rosyjską. [2010-05-08 09:37:34]

W 2009 r. Rosja silnie odczuła negatywne konsekwencje globalnego kryzysu finansowego przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, wystąpił znaczny spadek cen ropy naftowej, co uszczupliło wpływy budżetowe gospodarki zależnej od surowcach. Po drugie, banki przestały udzielać kredytów rosyjskim firmom, przez co obsługa bieżących długów stała się dla nich nieprawdopodobnie ciężka, a wiele przedsiębiorstw doprowadziła do bankructwa. 30 grudnia 2009 r. na zebraniu prezydium rządu premier Władimir Putin poinformował, że całoroczny spadek PKB w Rosji wyniósł 8,5 proc.

Nie trzeba przesadnie rozpaczać, lecz wyciągnąć odpowiednie wnioski z kryzysu oraz poszukać alternatyw, które zapewnią Rosji wzrost gospodarczy przez najbliższe lata. charakterystycznym panaceum na problemy bolejącej gospodarki mogą okazać się innowacje.

Rosyjska gospodarka jest jedną z najlepiej rozwijających się gospodarek na świecie [2010-01-19 08:36:07]

Według analityków najważniejszego amerykańskiego banku inwestycyjnego „ Goldman Sachs”, Rosja jest jedną z najprężniej rozwijających się gospodarek na świecie.

Rosja wraz z Indonezją, Wietnamem i Chinami odnotowały najwyższy wzrost produktu krajowego brutto w minionym dziesięcioleciu: PKB Rosji wzrosło o 4,8 raza, PKB Indonezji wzrósło 3,5-krotnie, a Wietnamu trzykrotnie.

Wzrost gospodarczy Rosji jest zaskakujący biorąc pod uwagę fakt, że dziesięć lat temu Rosja zaczynała w zasadzie od zera. Koniec lat 90-tych to dla FR poważne zmiany polityczne i gospodarcze, które zakończyły się kryzysem. Rosnący popyt oraz wysokie ceny ropy i gazu, których Rosja jest jednym z największych globalnych eksporterów, wraz z wysiłkiem rządu oraz społeczeństwa sprzyjały odbudowie gospodarki. Równocześnie wzrósł także wpływ Rosji na światowe procesy gospodarcze, która nierzadko oddziałuje na sytuację światowych finansowych i gospodarczych rynków. Rola Rosji jako gracza gospodarczego jest efektem przede wszystkim jej zasobów energetycznych.

Światowy kryzys nie ominął również Rosji. W 2009 roku PKB FR obniżyło się o ok. 10%. Obecnie sytuacja poprawia się i rząd rosyjski liczy na znaczny wzrost gospodarczy w bieżącym roku. Prezydent Dmitrij Miedwiediew skupił się na modernizacji i dąży do rozwoju najbardziej perspektywicznych gałęzi gospodarki, między innymi nanotechniki.

Sukcesów oczekuje się również w tych obszarach, które tradycyjnie należą do mocnych stron Rosji, np. dziedzina atomowa i kosmiczna.

gospodarki, które tradycyjnie należą do mocnych stron Rosji, jak np. w dziedzinie atomowej i kosmicznej.

Rosja John Kennedy poskarżył się Putinowi na naruszenie praw wytwórni fonograficznych. [2009-07-29 09:05:33]

Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (z ang. IFPI) reprezentująca interesy Universal Music, Sony Music, EMI i innych większych wytwórni fonograficznych, poskarżyła się Władimirowi Putinowi na Ogólnorosyjskie Towarzystwo Własności Intelektualnej (z ros. WOIS), podała 27 lipca gazeta „Komiersant”.

W liście zaadresowanym do rosyjskiego premiera-ministra, głowa IFPI, John Kennedy, oskarżył WOIS o niewłaściwe pobieranie opłat za korzystanie z fonogramów, które prawnie należą do IFPI. Pretensje Kennedyego dotyczą tego, że WOIS pobiera opłaty na rzecz członków IFPI, nie podpisawszy odpowiednich umów z wytwórniami wchodzącymi w jej skład.

W publikacji wyjaśnia, że spółka, która zarządza prawami pokrewnymi jakiejś firmy fonograficznej (i artysty), ma prawo do pobierania wynagrodzenia od użytkowników fonogramów bez zawarcia umowy z posiadaczami praw autorskich tylko wtedy kiedy posiada państwową akredytację. WOIS nie posiada takiej akredytacji i w swoim liście Kennedy prosi Putina o potwierdzenie tego faktu.

W liście Kennedy także zauważa, że Komisja Ochrony Rosyjskiej Kultury powinna wydać państwową akredytację 31 lipca i prosi Putina, aby zapewnił, że „procedura akredytacji będzie przejrzysta i sprawiedliwa”. Oprócz WOIS, do otrzymania państwowej akredytacji pretenduje Rosyjskie Towarzystwo Zarządzania Prawami Wykonawców (z ros. РОУПИ) i Równoprawny Fonograficzny Sojusz (z ros. РФА). Kennedy zaznaczył, że to właśnie РФА zarządza prawami członków IFPI w Rosji i to on zebrał na ich rzecz w 2008 roku 42 miliony rubli .

Przedstawiciel kierownictwa WOIS, Wiktor Osipow, ogłosił w publikacji, że roszczenia IFPI są bezpodstawne. „Zbieramy gratyfikacje tylko na rzecz tych podmiotów, z którymi mamy bezpośrednie umowy, jest ich około czterech tysięcy” – oświadczył.

Z kolei rzecznik prasowy Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, powiedział gazecie „Komiersant”, że jak dotąd nie otrzymał listu Kennedyego. „Prawdopodobnie nie zdążył jeszcze dojść” – zauważył.Rosja: Prokurator twierdzi, że dochody urzędników rządowych z korupcji równają się około jednej trzeciej budżetu państwa. [2008-06-21 10:33:29]

Wasilij Piskariow z Komitetu Śledczego Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej oznajmił : Dochody naszych biurokratów z korupcji sięgają, według ekspertów, jednej trzeciej naszego budżetu państwowego .

Wysokość budżetu Rosji na 2008 rok szacuje się na 8 bilionów 965 mld rubli (376,5 mld USD), co oznacza, że dochody urzędników z korupcji wynosiłyby ponad 120 mld dolarów.

Rządowy dziennik "Rossijskaja Gazieta" w czwartek oznajmił że został zatrzymany wysoki rangą urzędnik Rosfinnadzoru (Urzędu Nadzoru Finansowego) za przyjęcie łapówki wysokości 13,6 tys. euro - podał dzisiaj

Rosja: Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Sanitarnego - może być wznowiony eksport polskich warzyw. [2008-03-28 22:21:28]

Rosyjska Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Sanitarnego nie wyklucza, że może być wznowiony eksport polskich warzyw i owoców do Rosji. To wynik podpisania w Brukseli memorandum między Unią Europejską i Rosją w sprawie handlu produktami rolnymi.

Przedstawiciel rosyjskiej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego poinformował, że w styczniu ministerstwa rolnictwa Polski i Rosji podpisały porozumienie, które zniosło zakaz eksportu do Rosji polskiej produkcji roślinnej nie przeznaczonej dla spożycia. Wydanie zgody na dostawy polskich owoców, jagód, warzyw oraz innych produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia było zaś odkładane do czasu podpisania memorandum między Unią i Rosją, dotyczącego kontroli poziomu pestycydów.

Rosyjska Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego poinformowała, że wznowienie eksportu do Rosji owoców, jagód i warzyw będzie możliwe pod warunkiem przestrzegania wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów - zgodnie z warunkami zapisanymi w memorandum.

W przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski misja unijnych inspektorów, którzy zapoznają się z problemami dotyczącymi handlu produktami rolnymi z Rosją [2006-06-24 19:28:34]

W przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski misja unijnych inspektorów, którzy zapoznają się z problemami dotyczącymi handlu produktami rolnymi z Rosją - poinformował w środę na konferencji dwutygodnika "AgroTrendy" Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski.

Unijni inspektorzy zapoznają się z dokumentami wystawianymi przez polską weterynarię, a także z przebiegiem dotychczasowych rozmów w sprawie wznowienia handlu.

Inspektorzy mają się też zapoznać się z postulatami strony rosyjskiej i polskimi propozycjami rozwiązania tego problemu - dodał.

Rosja wprowadziła od 10 listopada 2005 roku zakaz importu mięsa z Polski, a od 14 listopada - także produktów pochodzenia roślinnego. Sankcje te uzasadniła fałszowaniem przez polskich eksporterów świadectw weterynaryjnych i fitosanitarnych.

Jak wyjaśnił Jażdżewski, Rosja postawiła warunki, których Polska nie może spełnić. Dotyczy to ustanowienia przez nasz kraj przejść granicznych, przez które eksportowane byłoby mięso. Drugim warunkiem jest to, iż Polska ma kontrolować wszystkie towary mięsne pochodzące z krajów Unii.

"Nie ma żadnego w Polsce prawa, które zezwalałoby weterynarii czy ministerstwu rolnictwa na wyznaczenie po polskiej stronie przejścia granicznego dla eksportu. Taką decyzję może podjąć tylko strona rosyjska" - wyjaśnił.

Jażdżewski dodał, że Polska ma tylko jedno przejście z Rosją, w Bachledach (Obwód Kaliningradzki) i gdyby można było eksportować tylko tą drogą, powstałyby duże kłopoty logistyczne. Zdaniem Jażdżewskiego, eksport żywności powinien odbywać się, tak jak dotychczas, przez wszystkie przejścia, na których znajdują się inspektoraty weterynarii.

Podkreślił, że Polska, zgodnie z unijnymi przepisami, nie może przeprowadzać kontroli towarów pochodzących z innych krajów UE.

Szef weterynarii poinformował, że postulaty Rosji zostały przekazane Komisji Europejskiej, która obiecała pomoc w procesie negocjacji Polski z Rosją.

"Wydaje się, że możliwe będzie spotkanie trójstronne z udziałem Komisji Europejskiej, Polski i Rosji, jeszcze w lipcu tego roku. Spotkanie to powinno prowadzić do ustalenia najważniejszej sprawy, że pewne postulaty strony rosyjskiej nie mogą być spełnione, gdyż byłaby to zbyt duża ingerencja w prawo unijne" - powiedział Jażdżewski.

Jak zaznaczył, Rosja będzie musiała skorzystać z innego rozwiązania, bądź zgodzić się na warunki ustalone w czasie rozmów dwustronnych.

W kwestii handlu z Ukrainą sprawa wygląda inaczej i wznowienie handlu mięsem jest bliskie - poinformował Jażdżewski.

O zakazie importu polskiego mięsa i jego przetworów strona ukraińska poinformowała 26 marca. Ukraina, uzasadniając wprowadzenie zakazu, twierdziła, że mięso wwożone jest "bez odpowiednich dokumentów weterynaryjnych". Według polskiej strony, na nielegalny wwóz mięsa i wędlin, bez stosownych dokumentów weterynaryjnych, powinny reagować ukraińskie służby celne.

Jak zaznaczył szef weterynarii, z ostatnich informacji uzyskanych od szefa służ weterynaryjnych Ukrainy Iwana Bisiuka wynika, że "nic nie stoi na przeszkodzie wznowienia handlu", ale pozostaje jedna kwestia, tj. wyznaczenie przejść granicznych dla importu mięsa. Leży to w jednak gestii ukraińskiego rządu, a nie weterynarii.

Ukraina chce, by mięso transportowane było przez trzy wyznaczone punkty. "Mam nadzieję, że ta decyzja trafi na Radę Ministrów Ukrainy w najbliższym tygodniu" - dodał Jażdżewski.

Rosja: Gazociąg Północny otwarty dla innych partnerów [2006-05-29 08:20:40]

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył w czwartek, że jego kraj nie ma nic przeciwko zwiększeniu liczby uczestników budowy Gazociągu Północnego, jednak - jak zaznaczył - jest to możliwe wyłącznie kosztem udziałów strony niemieckiej. Putin mówił o tym na konferencji prasowej podsumowującej szczyt Rosja-UE w Soczi, nad Morzem Czarnym. Prezydent podkreślił, że rozszerzenie grona uczestników tego projektu zależy od partnerów niemieckich. "Mają prawo dopuścić do swojego pakietu tak inne kompanie niemieckie, jak i koncerny z krajów trzecich" - oświadczył Putin. Prezydent zauważył, że musi się to odbywać przy udziale strony rosyjskiej. "Jednak nie będziemy się sprzeciwiać, jeśli do tego dojdzie" - zadeklarował. Wcześniej, otwierając szczyt i mówiąc o współpracy Rosji oraz Unii Europejskiej w dziedzinie energetyki, Putin ocenił, że rosyjsko-niemiecki Gazociąg Północny przez Morze Bałtyckie "poprawi jakość życia Europejczyków". Magistralę tę buduje spółka North European Gas Pipeline Company (NEGPC), w której rosyjski Gazprom kontroluje 51 proc. akcji, a jego niemieccy partnerzy - BASF i E.ON-Ruhrgas - po 24,5 proc

Rosja może pozbawić koncerny z USA wielomiliardowych kontraktów. [2006-05-08 17:22:33]

Na ostrą krytykę ze strony USA Rosja może odpowiedzieć pozbawieniem amerykańskich koncernów wielomiliardowych kontraktów - piszą w sobotę "Wiedomosti", powołując się na anonimowego urzędnika zbliżonego do Kremla. Wśród ewentualnych posunięć Moskwy wobec firm ze Stanów Zjednoczonych dziennik wymienia niedopuszczenie przez Gazprom koncernów Chevron i ConocoPhillips do udziału w eksploatacji gigantycznego złoża gazowego Sztokman na Morzu Barentsa, a także rezygnację Aerofłotu z zakupu 22 długodystansowych samolotów pasażerskich Boeing 787. "Wiedomosti" utrzymują, że rada dyrektorów (rada nadzorcza) Aerofłotu 27 kwietnia postanowiła już, że rosyjski przewoźnik narodowy kupi maszyny Airbus-350. Dla Boeinga będzie to oznaczało utratę kontraktu wartego 3 mld dolarów. Według gazety - także tutaj powołującej się na źródło na Kremlu - decyzja Aerofłotu miała być ogłoszona w tym tygodniu, czemu jednak przeszkodziła katastrofa armeńskiego Airbusa-320 koło Soczi, nad Morzem Czarnym. Z kolei Gazprom partnerów do projektu sztokmanowskiego, szacowanego na 20 mld USD, miał wybrać w kwietniu, ale decyzję odłożył, nie podając nowego terminu. Cytując amerykański "Wall Street Journal", "Wiedomosti" zauważają w tym kontekście, że podczas kwietniowego pobytu w Waszyngtonie Igor Szuwałow, doradca prezydenta Władimira Putina, uzależnił dopuszczenie Chevronu i ConocoPhillips do złoża Sztokman od zgody USA na przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Występując w czwartek z trybuny międzynarodowej konferencji "Wspólna wizja wspólnego sąsiedztwa" w Wilnie wiceprezydent USA Dick Cheney zarzucił Kremlowi uciekanie się do szantażu, zastraszanie, podważanie integralności terytorialnej sąsiadów i ingerowanie w procesy demokratyczne. Jerzy Malczyk (PAP)

I posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej [2006-04-09 21:06:47]

31 marca 2006 r. w Moskwie odbyło się I posiedzenie Polsko - Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Polskiej sekcji Komisji przewodniczył minister gospodarki Piotr Grzegorz Woźniak, a rosyjskiej minister transportu Federacji Rosyjskiej Igor Jewgieniewicz Lewitin.

Jednym z tematów obrad Komisji były tymczasowe ograniczenia w eksporcie z Polski do Rosji produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Strona polska zapewniła, że spełniła wszystkie oczekiwania strony rosyjskiej, dotyczące zagwarantowania skutecznego systemu kontroli weterynaryjnych i fitosanitarnych przy eksporcie wymienionych towarów do Rosji. W celu doprecyzowania związanych z tą kwestią spraw organizacyjno—technicznych, Komisja zaleciła przeprowadzenie do 15 kwietnia br. spotkania polskich i rosyjskich służb weterynaryjnych i fitosanitarnych. W jego trakcie obie strony mają określić środki niezbędne do wznowienie dostaw polskich produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego do Rosji.

Strona polska wnioskuje o zniesienie tych ograniczeń do 30 kwietnia 2006 r.

Biorący udział w posiedzeniu Komisji przedstawiciele obu delegacji dokonali podsumowania polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej. Wskazano potrzebę zwiększenia tej współpracy, w szczególności w sferze inwestycji. Zdecydowano także o rozpoczęciu prac nad programem opartym na działaniach inicjowanych przez przedsiębiorców z obu krajów.

Strony doszły do porozumienia w kwestii przyspieszenia prac nad umową o wspieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji oraz umową o żegludze po Zalewie Wiślanym/Kaliningradzkim.

Podczas obrad Komisji dyskutowano na temat polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej w następujących sektorach: finansowo–bankowym, energetyce, transporcie, budownictwie, ochronie środowiska, turystyce, a także współdziałania służb celnych i współpracy z Obwodem Kaliningradzkim FR.

Strona polska wyraziła poparcie dla akcesji Rosji do WTO, jako czynnika sprzyjającego rozwojowi współpracy dwustronnej oraz stwarzającego możliwość wzajemnego i symetrycznego otwierania się rynków Unii i Rosji.

Polsko-Rosyjska Międzyrządowa Komisja ds. Współpracy Gospodarczej, powołana została na podstawie porozumienia międzyrządowego z dnia 2 listopada 2004 r. Stanowi płaszczyznę dla polsko-rosyjskiego dialogu gospodarczego po akcesji Polski do Unii. Ma na celu wspieranie dwustronnych stosunków gospodarczych. Komisja działa jako organ koordynujący rozwój kontaktów gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską i Federacją Rosyjską. W okresie między posiedzeniami Komisji, jej prace realizowane są, zgodnie z regulaminem, poprzez grupy robocze powoływane, z określeniem terminów i zadań, w celu rozwiązania konkretnych problemów współpracy.

zródło: Ministerstwo Gospodarki RP

Rosja od 14 listopada wstrzyma import z Polski produkcji roślinnej. [2005-11-12 08:41:12]

Od 14 listopada Rosja wstrzyma import z Polski produkcji roślinnej - poinformowało rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa. Szef Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Siergiej Dankwert wyjaśnił, że posunięcie to spowodowane jest "masowym naruszaniem przez stronę polską rosyjskich wymogów fitosanitarnych przy dostawach produktów uprawy roślin". Dankwert dodał, że "zakaz będzie obowiązywać dopóty, dopóki strona polska nie przedstawi przekonujących dowodów wyeliminowania przypadków naruszania międzynarodowych i rosyjskich wymogów fitosanitarnych przy dostawach produkcji uprawy roślin".

Rosja: Ruszyła budowa gazociągu pod Bałtykiem [2005-08-23 15:05:50]

Rosyjski koncern Gazprom rozpoczął budowę gazociągu pod Morzem Bałtyckim - poinformował w piątek gubernator obwodu leningradzkiego Walerij Sierdiukow. Gazociągiem północnym rosyjskich gaz ma popłynąć do Europy Zachodniej z pominięciem Polski. "Gazprom rozpoczął budowę gazociągu północnego na terytorium obwodu leningradzkiego" - ogłosił Sierdiukow. Według niego, pierwsze sto kilometrów rurociągu na lądzie zostanie zbudowane przez pół roku. Gazociąg ma zaopatrywać Niemcy, Skandynawię i W. Brytanię ze złóż gazowych Jużno-Russkoje na Syberii Zachodniej. Długość gazociągu wyniesie 3 tys. km długości, z tego 1.189 km będzie przebiegało po dnie Morza Bałtyckiego. W części lądowej nowy gazociąg połączy się z systemem rosyjskich ropociągów aż do portu Wyborg i po dnie morza zostanie poprowadzony do Greiswaldu w Niemczech. Gazprom ma nadzieję, że gazociąg, budowany wraz z niemieckim koncernem chemicznym BASF, zostanie oddany do użytku w 2010 roku. Będzie miał na początku przepustowość 27 mld metrów sześciennych z możliwością powiększenia do 55 mld.

Certyfikacja w Rosji Moscow Gdansk Hamburg tel. +48 51 429-05-52,GOST